Uputstva

Pristup sudskim predmetima putem Interneta

U našem sudu je implementiran web servis „Pristup sudskim predmetima putem Interneta“ koji omogućava strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima (dalje u tekstu: korisnici servisa) uvid u vlastiti predmet putem Interneta, sa izuzetkom predmeta krivičnog referata. Na ovaj način korisnici servisa mogu biti trenutno informirani o događajima i promjenama koji nastupe prilikom procesuiranja predmeta.

Opširnije...

Program za preslušavanje audio zapisnika

1. Besplatni program za preslušavanje audo snimaka FTR Player .

Program se prebaci na računar, instališe i može se koristiti za preslušavanja audio zapisnika suđenja.

Najnovija verzija TheRecord Playera

Najnovija verzija programa TheRecord Player nalazi se na ovoj adresi . Za preslušavanje određenih audio zapisnika potrebna je ova nova verzija playera.

Windows Media Player

Određeni audio CD-ovi su snimljeni u wma formatu i za njihove preslušavanje dovoljan je program Windows Media Player koji korisnici, ako rade pod OS Windows, obično imaju već instalisan. Ako korisnik nema instalisan taj program može ga skinuti sa sajta http://www.microsoft.com/.