RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 29.12.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom S.B. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 28.01.2020. godine do 14:00 časova.

 

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od dana 25.12.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenima R. D, S. K. i B. Z. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 29.11.2019. godine, zbog osnovane sumnje da su učinili krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 4. u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a osumnjičeni R.D i krivično djelo paljevine iz člana 243. stav 1. istog zakonika, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati u daljnjem toku istrage još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno najduže do 26.02.2020.godine u 18.15 časova u odnosu na osumnjičenog R.D, a 17.00 časova u odnosu na osumnjičene S. K. i B. Z.

Osumnjičenima se pritvor produžava zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačke a) i b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a u odnosu na osumnjičene R.D. i B.Z i razloga za pritvor iz člana 197. stav 1. tačka v) istog zakona.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 23.12.2019. godine, određuje se pritvor optuženoj S.M. zbog krivičnog djela pomaganje u izvršenju krivičnog djela obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 39. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 3. istog zakona, koji po ovom rješenju može trajati od dana lišenja slobode i predaje optužene Kazneno popravnom zavodu Banjaluka do izricanja prvostepene presude, a najduže dvije godine od dana potvrđivanja optužnice, uz obaveznu kontrolu opravdanosti pritvora po isteku svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optužena pustiti na slobodu.
 
Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačke v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 09.12.2019. godine, produžen je pritvor optuženom S.S. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 13.09.2019. godine, a koji je produžen rješenjem vanpretresnog vijeća istog suda od 08.10.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine, od dana potvrđivanja optužnice, uz obaveznu kontrolu opravdanosti pritvora koja će se vršiti svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.
Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačke v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 20.12.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi Ž.K. oglašen krivim zbog krivičnog djela davanje mita iz člana 320. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, na osnovu istog zakonskog propisa, uz primjenu odredbi člana 52. stav 1, 2. i 5, člana 53. stav 1, 3. i 4, člana 54. stav 2. tačka 7, člana 62. stav 1, člana 63. stav 1. i 3. i člana 44. stav 5. istog zakona izrekao uslovnu osudu na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od 1 (jedne) godine po pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo i novčanu kaznu od 1.000,00 (hiljadu) KM, koju je optuženi dužan platiti u roku od 30 (trideset) dana po pravosnažnosti presude, uz upozorenje da će se u suprotnom provesti postupak prinudne naplate pa ukoliko u tom postupku ne bude naplaćena, sud će novčanu kaznu zamijeniti kaznom zatvora, tako da će se za svakih 50 KM neplaćene novčane kazne odrediti jedan dan kazne zatvora.

Na osnovu odredbe člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom Ž. K. je izričena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta, te mu je kao predmet koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela oduzeta novčanica od 100,00 (stotinu) KM.

Strana 1 od 106

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>